Kim jesteśmy

Nasze dane identyfikujące to:

Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Sławomir Bober prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ARDE HOUSE Sławomir Bober z siedzibą w Wielka Wieś 156, 27-215 Wąchock, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 6641521629, REGON: 260084254, tel. 515 511 246, e-mail: rodo@ardehouse.com, zwany dalej ardehouse.com/sklep.

Jeśli chcesz się z nami kontaktować, zrób to w następujący sposób:

 1. drogą korespondencyjną na adres naszej: Sławomir Bober ul. Kopalniana10/35 27-200 Starachowice;
 2. drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@ardehouse.com;
 3. telefonicznie: +48 515 511 246

Jakie dane osobiste zbieramy i przetwarzamy

Przetwarzamy dane, które podajecie Państwo lub pozostawiacie w ramach korzystania z serwisu ardehouse.com/sklep

 • podstawowe dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania;
 • dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne;
 • elektroniczne dane identyfikacyjne i dane lokalizacyjne;
 • dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii,
 • nagrania dźwięku.

Gdzie przechowywane są Państwa dane?

Zebrane dane osobowe przechowywane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Zabezpieczenie danych.

Oświadczamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • korzystania z Serwisu na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na nas nałożony (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • analitycznych, np. w celu doboru usług do Państwa potrzeb; optymalizacji produktów i usług na podstawie zgłaszanych uwag, Państwa zainteresowania, logów technicznych aplikacji; w celu optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługowych, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • przesyłania informacji handlowej, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • badania Państwa satysfakcji i określania jakości naszych usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu oferowania Państwu bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb z wykorzystaniem profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane pozyskane w celu korzystania z Serwisu lub w celu zawarcia umowy są przechowywane przez okres korzystania z Serwisu lub okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych oraz badania satysfakcji, przetwarzamy wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Państwo ważnego sprzeciwu.

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii. Możecie Państwo także żądać sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Macie Państwo również prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Uprawnienia te są realizowane poprzez przesłanie na adres: rodo@ardehouse.com lub ARDE HOUSE Sławomir Bober, ul. Kopalniana 10/35, 27-200 Strachowice stosownego wniosku wraz z danymi, które umożliwią Państwa jednoznaczną identyfikację oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem. W przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do świadczenia usługi, żądanie ich usunięcia jest traktowane jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej usługi i przynosi skutki określone w Regulaminie serwisu.

Do jakich odbiorców będą przekazywane Państwa dane?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim – naszym partnerom – wyłącznie w związku z realizacją celów serwisu lub na potrzeby prawidłowego wykonania umowy.

Państwa dane mogą być również przekazywane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności i świadczeniu usług, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami z zachowaniem wymogów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Możemy także przekazać Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub dochodzenia przysługujących nam praw w szczególności, gdy naruszą Państwo przepisy prawa.

Zmiana Państwa danych osobowych

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe ulegną zmianie prosimy Cię o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie nas o tym fakcie drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną na adres sklep@ardehouse.com

Posiadanie przez nas Państwa aktualnych danych osobowych, jest niezbędne do zapewnienia Państwu jak najlepszej jakości usług i poziomu bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Cookies

Chcemy Państwa poinformować, że korzystamy z plików „cookies” (ciasteczka).

Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Państwa urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu).

Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Państwa, ale umożliwiają nam określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep i co Państwa najbardziej zainteresowało w Sklepie.

Wykorzystujemy wewnętrzne pliki cookies w celu:

1)    zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu i Aplikacji;

2)    statystycznym;

3)    przystosowania Sklepu do Państwa preferencji.

Możemy umieszczać na Państwa urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe.

Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia.

Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.

Pliki trwałe to pliki które zapewniają określone funkcje nie tylko w toku danej sesji, ale przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu i Aplikacji, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu i Aplikacji, usprawnienia działania Sklepu i Aplikacji za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu i Aplikacji, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie lub Aplikacji.

Sklep korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Państwa urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie oraz sposobu korzystania ze Sklepu.

Wykorzystujemy w celu reklamy Sklepu i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Państwa urządzeniu.

W każdej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookies pozostawione przez Sklep z Państwa urządzenia zgodnie z instrukcją producenta Państwa przeglądarki internetowej.

Możesz również zablokować dostęp plików cookies do Państwa urządzenia poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki. Może to jednak utrudnić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu.

Korzystamy z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego używają Państwo łącząc się ze Sklepem tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiego korzystasz, o IP Twojego komputera, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Państwa.

Zmiana Polityki prywatności

W celu zapewnienia Państwu jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności.

Zmieniona Polityka Prywatności zostanie zamieszczona i będzie uaktualniana pod adresem: https://ardehouse.com/polityka-prywatnosci